Stichting Sumbing Bibir

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

Schisis operaties

Kinderen die met een schisis geboren worden hebben vaak voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving.

meer>>

 

Kindertehuis Hyderabad

Het schoolfonds voor kinderen met een schisis in India heeft als doel te vondeling gelegde kinderen met schisis een betere toekomst te geven. In India is een groot verschil tussen rijk en arm, een deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral weduwen, gehandicapten, Dalits, weeskinderen en kinderen die in de steek zijn gelaten, zijn erg kwetsbaar.

meer>>

 

 

Help mee en doneer

Opereren, onderzoeken, kennis overdragen. De vrijwilligers van stichting Sumbing Bibir staan op al deze vlakken hun mannetje. Dat doen ze graag, maar ze kunnen het niet zonder uw hulp. Met uw bijdrage kunnen we operatie instrumentarium, narcoseapparatuur, huisvesting en ziekenhuizen helpen bekostigen.

meer>>

 

 

Privacy Beleid versie 1.0