Stichting Sumbing Bibir

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

HELP MEE!

 

           

Kiwanis is een wereldwijde organisatie, die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. Onder het motto: "Serving the Children of the World" streven de Kiwanis clubs naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen. Hierbij hebben van oudsher doelen voor kinderen de voorkeur.

Kiwanis Noviomagus

In 2018 hebben de leden van Kiwanis Noviomagus besloten de Stichting Sumbing Bibir voor 2 jaar te adopteren, afgelopen periode hebben zij niet stil gezeten. Een chocoladeletteractie 2018, een tuinfeest tijdens de Vierdaagse van Nijmegen bij Intratuin te Malden in 2019, in september is de openhaardhout actie van start gegaan en ook dit jaar is er weer een chocoladeletter actie.

 

Het is weer tijd voor de jaarlijkse chocolade actie van Kiwanis Noviomagus. Ieder jaar verkopen zij chocoladeletters en schenken de opbrengst aan een goed doel. Ook dit jaar gaat de opbrengst naar de Stichting Sumbing Bibir, die zich inzet voor kinderen met schisis in Indonesië en India.

Lees meer

 

Vul dit formulier volledig in, stuur het op, geef het aan uw contactpersoon bij Kiwanis Noviomagus of stuur het naar Info@sumbingbibir.nl. Wilt u vrienden en familie ook informeren? Het bestelformulier is eveneens te vinden op www.kiwanis.nl/noviomagus

 

Bedankt voor uw steun!

 

 

Kindertehuis Hyderabad

Het schoolfonds voor kinderen met een schisis in India heeft als doel te vondeling gelegde kinderen met schisis een betere toekomst te geven. In India is een groot verschil tussen rijk en arm, een deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral weduwen, gehandicapten, Dalits, weeskinderen en kinderen die in de steek zijn gelaten, zijn erg kwetsbaar.

meer>>

 

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In de Indonesische archipel worden relatief veel kinderen met gespleten lip of open gehemelte geboren. Dit komt door erfelijke factoren, maar bijvoorbeeld ook door eenzijdige voeding tijdens de zwangerschap. Door gezondheidsrisico’s zoals infecties halen veel Indonesische kinderen met schisis hun tiende levensjaar niet. meer>>

 

Privacy Beleid versie 1.0