Kinderen met een schisis

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

 

 

Heeft u informatie voor de redactie, laat het ons dan weten via: Redactie@sumbingbibir.nl

 

Gorontalo missie maart 2017


In de Indonësische archipel worden relatief veel kinderen met een gespelten lip of open gehemelte geboren. Deze kinderen worden door hun zichtbare  'anders zijn' vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. En schisis is met een operatie prima te verhelpen is en de kinderen verder gezond door het leven kunnen daarna. Helaas hebben de families van veel Indonesische kinderen daar het geld niet voor.

 

Stichting Sumbing Bibir werd op 5 november 1993 opgericht om kinderen met aangeboren afwijkingen in het gezicht (spleetdefecten) te helpen. Wij zetten ons met name in voor het operatieve deel en vooral ook voor kennisoverdracht aan Indonesische specialisten om kinderen en (niet zelden) volwassenen met schisis, te helpen. Op die manier hopen wij onszelf op termijn overbodig te maken!

 

Eén of twee maal per jaar organiseren wij een missie waarbij een klein team van Nederlandse specialisten als vrijwilliger naar Indonesië reist om kinderen met schisis te opereren. Het team werkt daar samen met een team van Indonesische specialisten, anesthesisten, verpleegkundigen en chirurgen-in-opleiding die naar de projectlocatie reizen, om daarmee ook een stuk kennisoverdracht te bewerkstelligen. Wij gebruiken uw financiële steun o.a. voor lokale verblijf- en transportkosten, operatie-instrumentarium en medicamenten, narcoseapparatuur, en huur van bedden en operatiekamers. Eind maart, begin april 2017 ging een ‘’teach & treat’’ missie naar Gorontalo op Noord-Sulawesi. Wij hebben eerst in Jakarta een cursus gegeven voor orthodontisten en kaakchirurgen in opleiding over schisis en daarna nog een keer op Sulawesi. Er werden 43 kinderen geopereerd zonder complicaties. 10 kaakchirurgen in opleiding kregen extra chirurgische training.

 

Het ziekenhuis in Gorontalo met de verpleegpaviljoens erachter. Patiënten wachten in de gangen voor de operatiekamers. De operatiefaciliteiten in het ziekenhuis waren goed. Wij hadden drie operatiekamers ter beschikking met in het totaal vijf operatietafels. De elektriciteit is geen enkele keer uitgevallen en er was altijd water.

 

Onze missie kreeg goede logistieke ondersteuning via de gouverneur van de provincie Gorontalo, de plaatselijke politiecommissaris en de burgemeester van Gorontalo. Prof. Paul Spauwen (aan het hoofd van de tafel) geeft handson chirurgische instructie waarvoor de chirurgen in opleiding in de rij staan.

 

Sumbing Bibir neemt meestal 2x per jaar een missie voor haar rekening. Ieder jaar naar Lombok en verder naar een van de afgelegen eilanden in Oost-Indonesië. De laatste missie is bedoeld als een ‘’teach & treat’’ missie in samenwerking met de afdeling kaakchirurgie van Universitas Indonesia in Jakarta. Hierbij staat kennisoverdracht centraal. Sumbing Bibir wil zichzelf graag op termijn overbodig maken.

 

Wij willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage (in welke vorm dan ook) aan deze missie.