Kinderen met een schisis

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen  van de geefwet. Om de ANBI-status te behouden dient ook de Stichting Sumbing Bibir vanaf januari 2014 haar werk en werkwijze te publiceren.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 4122 6311

Fiscaal nummer belastingdienst: 80454 1449

 

Naam: Stichting Sumbing Bibir 

Postadres: Postbus 530, 3700 Zeist

Telefoon: 06 1993 3955

Banknummer: NL26 ABNA 0563 3499 99

 

Doelstelling van de stichting:

a. Het financieel steunen van patiëntenbehandeling, kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek van aangboren aandoeningen in het aangezicht in Indonësie en andere ontwikkelingslanden;

b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruime zins des woords.

Statuten

 

Beleidsplan:

In oktober 2012 is een nieuw beleidsplan door het bestuur aanvaard. Dit beleidsplan geeft een analyse van de huidige positie van de stichting en is voorzien van strategische kaders voor de komende jaren.

Beleidsplan 2018-2023

 

 

Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mevrouw Prof. em. A.M. Kuijpers-Jagtman - voorzitter

De heer dr. A. Soehardi - secretaris

De heer W. den Bode - penningmeester

 

Publicaties:

Wij wensen u veel leesplezier

Jaarrekening

Jaarverslag

 

Zo maken we een wereld van verschil voor deze kinderen aan de andere kant van de wereld....