Kinderen met een schisis

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

Beleidsplan  

Beleidsplan Stichting Sumbing Bibir 2018-2023

 

Beleidsplan

In dit beleidsplan legt de Stichting Sumbing Bibir haar beleidsvoornemens neer voor de periode 2018-2023.

 

Probleemstelling & Missie

Stichting Sumbing Bibir zet zich in voor kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening in het aangezicht in Indonesië, India, Tanzania en andere ontwikkelingslanden.

 

Doelstelling

Bij het uitzetten van de door de stichting te voeren beleid concentreert het bestuur zich op de statutaire doelstelling.

Statuten

 

Visie en Werkwijze

Goede gezondheidszorg is essentieel. Als mensen niet gezond zijn, beïnvloedt dat hun dagelijks leven en sociale activiteiten. Kinderen met schisis zijn zichtbaar ‘anders’ en dat wordt vaak slecht geaccepteerd.

Klachtenprocedure

Gedragsregels

 

Het omliggende veld

Naast de directe hulp die de stichting biedt hebben we ook de ambitie om kennis, kunde en ervaring met schisisoperaties veel meer lokaal te krijgen. Daarom leiden we artsen, orthodontisten en verpleegkundigen op in het uitvoeren van deze soms zeer gecompliceerde behandelingen.

 

Organisatie en Financiën 

In dit onderdeel beschrijven we hoe de activiteiten georganiseerd worden en welke activiteiten worden ondernomen om fondsen te werven. Tevens wordt hier naar een meerjaren begroting verwezen.

Meerjaren begroting