Kinderen met een schisis

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

Beleidsplan  

Beleidsplan Stichting Sumbing Bibir 2018-2023

 

Beleidsplan

In dit beleidsplan legt de Stichting Sumbing Bibir haar beleidsvoornemens neer voor de periode 2018-2023.

 

Klachtenprocedure

Gedragsregels

Meerjaren begroting