CBF-Erkend Goed Doel

Stichting Sumbing Bibir is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl


Schoolproject Craniofacial Institute in Hyderabad

Het schoolfonds voor kinderen met een schisis in India heeft als doel te vondeling gelegde en kinderen een betere toekomst te geven. In India is een groot verschil tussen rijk en arm, een deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vooral weduwen, gehandicapten, Dalits, weeskinderen en kinderen die in de steek zijn gelaten, zijn erg kwetsbaar. Wij hebben het schoolproject in Hyderabad (India) leren kennen doordat de twee Indiase chirurgen – Dr. Gosla Reddy en Dr. Raj Reddy - die dit hebben opgezet beide in Nijmegen aan het Radboudumc hun promotieonderzoek hebben gedaan. In het GSR Institute of Craniofacial Surgery in Hyderabad (zie voor meer www.craniofacialinstitute.org)  worden alle kinderen met schisis van wie de ouders geen geld hebben gratis behandeld (chirurgie, orthodontie, logopedie).

Dr. Gosla Reddy en Dr. Raj Reddy gaan echter nog een stap verder. Zij willen te vondeling gelegde en in de steek gelaten kinderen met schisis een betere toekomst te geven. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat kinderen met schisis – en speciaal meisjes – te vondeling worden gelegd of gewoon op straat worden achter gelaten omdat de ouders niet weten wat ze met een kind met een zichtbare afwijking aan moeten. Voor deze kinderen werd het schoolproject gestart. De kinderen worden niet alleen geopereerd, maar krijgen ook onderdak, voeding, verdere medische verzorging en onderwijs van lagere school tot universiteit. Zo helpen we hen op weg naar een baan en een volwaardig bestaan in de samenleving.

De kinderen wonen in een kindertehuis, dat onderdeel is van het Craniofacial Institute. Ze blijven daar minimaal 8 jaar. Er zijn nu 82 kinderen, maar een nieuw onderkomen is in aanbouw waarin 10 units voor ieder 20 kinderen komen zodat 200 kinderen een thuis kunnen krijgen. Samen met enkele donateurs sponseren wij een unit van 20 kinderen voor 8 jaar.

Korte lijnen en communicatie!

Tijdens ons laatste bezoek hebben kunnen constateren, dat er 100% aandacht wordt gegeven aan voeding en verzorging, kwaliteit van het onderwijs met vastgestelde normen, logopedie en orthodontische behandeling. Kortom een verandering van levensstijl van de kinderen in een motiverende omgeving.

Wat kunt u doen!

Voor € 100,- per maand kunt u één kind behalve eten, onderdak en educatie ook medische zorg aanbieden. Wilt u ons helpen met dit project, laat het ons dan weten via: info@sumbingbibir.nl