Kinderen van Indonesië

Veel kinderen die met een schisis geboren worden hebben voedingsproblemen waardoor zij ondervoed raken en vatbaarder zijn voor infectieziekten waaraan zij voortijdig kunnen overlijden. Ook hebben zij spraak- en gehoorproblemen. Bovendien worden ze door hun zichtbare ‘anders zijn’ vaak slecht geaccepteerd in de samenleving. 

Wilt u helpen om deze kinderen weer te laten lachen?

 

Transparantie

Van de donaties gaat 95% naar de doelstelling van de stichting. Het bestuur van stichting heeft regelmatig contact met onze vaste veldmedewerkers in Indonesie en India over de voortgang/ontwikklingen van de projecten. Ook bezoekt het bestuur regelmatig de projecten om de voortgang en de bestedingen te toetsen.

 

Kleinschalig

Het bestuur bestaat uit een overzichtelijke groep vrijwilligers. Voor de beheersbaarheid en goede controle heeft het bestuur gekozen om een kleine stichting te blijven..


Betrouwbaar

Op alle locaties werken wij met een bestaand local netwerk, welke voor 95% voortkomen uit het universitaire netwerk.

 

Verantwoording

Onze financiële administratie wordt jaarlijks door een externe accountant gecontroleerd. Er wordt door het accountantskantoor Flynth te Ede een samenstellingsverklaring afgegeven met betrekking tot de betreffende jaarcijfers. 

 

Continuïteit

Wij zijn heel erg blij met structurele ondersteuning, dankzij deze giften kunnen wij veel goed werk verrichten.

 

Want hoe meer mensen van ons bestaan afweten en ons steunen, des te meer we samen deze kinderen kunnen laten lachten. Donaties zijn van harte welkom op banknummer NL26 ABNA 0583 3499 99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beschikbare downloads

 

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017